Oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego TANGO na realizację zadania publicznego pt. „ Roztańczony senior- warsztaty tańca towarzyskiego”

herb small

W dniu 7 września  2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego TANGO na realizację zadania publicznego pt.  „ Roztańczony senior- warsztaty tańca towarzyskiego”.

     Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.  z  2016 r., poz. 1817 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

     Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie

 

Dodano: Środa, 13 września 2017