Oferta złożona przez Klub Piłkarski "Herosi" Stary Wołów na realizację zadania publicznego pt. "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Wołów oraz przygotowywanie i udział w zawodach piłki nożnej"

herb small

W dniu 13 września 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Klub Piłkarski „Herosi” Stary Wołów na realizację zadania publicznego pt. „ Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Wołów oraz przygotowywanie i udział w zawodach piłki nożnej ”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Dodano: Piątek, 15 września 2017