Wizyta przedstawicieli niemieckiego Stowarzyszenia Śląskich Powiatów, Miast i Gmin

Spotkanie Niemcy 1

W dniu 22 kwietnia 2013 r. gościliśmy w wołowskim ratuszu czterdziestoosobową grupę przedstawicieli niemieckiego Stowarzyszenia Śląskich Powiatów, Miast i Gmin, skupiającą  byłych mieszkańców  Dolnego i Górnego Śląska,  z przewodniczącym  Norbertem Pantke na czele.  Na spotkaniu z burmistrzem gminy Dariuszem Chmurą poruszano trudne zarówno dla obu narodów kwestie historyczne, jak i zajmowano się sprawami współczesnymi.

Burmistrz Chmura przedstawił historię Wołowa oraz odpowiedział na rozliczne pytania gości, dotyczące spraw współczesnych – rozwoju miasta, bieżących oraz planowanych inwestycji. Rozmawiano o tym, jak ważne dla kształtowania wspólnej, lepszej Europy są sprawy dobrych stosunków sąsiedzkich pomiędzy Polakami a Niemcami. Mówiono o rozlicznych akcjach Stowarzyszenia polegających na wspieraniu wymiany młodzieży. Za udany przykład współpracy z miastami śląskimi podano tu dwujęzyczną szkołę w Złotoryi,  z językiem wykładowym  niemieckim obok  ojczystego języka polskiego, którą Niemcy pomagali tworzyć. Goście interesowali się wymianą uczniowską,  prowadzoną z miastem partnerskim Wołowa Buchholz oraz stosunkami z tym miastem na innych płaszczyznach.

Stowarzyszenie wspiera wspólne polsko – niemieckie akcje wydawnicze, szczególnie dotyczące historii. Jeden z uczestników podróży, Werner Krutscher  przekazał burmistrzowi na pamiątkę publikację pt. „1932 – życie w Powiecie Wołowskim i życie później…”

W dniu 24 kwietnia 2013 r. uczestnicy podróży spotkali się jeszcze z przedstawicielem burmistrza na cmentarzu w Moczydlnicy Dworskiej. Tu pochowany jest uczony  Franz Karl Achard, który w roku 1801 r w Konarach założył pierwszą na świecie fabrykę cukru, pozyskującą cukier z buraków cukrowych. Cmentarz został wyremontowany przez Suedzucker Polska oraz Gminę Wołów  w roku 2010. Pani Sabine Liehmann, inicjatorka remontu cmentarza,  opowiedziała odwiedzającym historię życia swojej rodziny w nieopodal położonym zamku w Moczydlnicy oraz renowacji cmentarza.  Na cmentarzu był obecny również przedstawiciel Suedzucker Polska, p. Janusz Ziętek, który kierował pracami odnowienia nekropolii.

 

Dodano: Poniedziałek, 29 kwietnia 2013