Kolejne działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego w celu wsparcia dolnośląskich rzemieślników

Dolny Śląsk- logo

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął kolejne działania w celu wsparcia dolnośląskich rzemieślników.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów mający na celu unowocześnienie procesów produkcyjnych zwiększających konkurencyjność i innowacyjność wytwarzanych dóbr i usług.

Termin naboru: od godz. 8.00 05.10.2017r. do godz. 15.00 07.12.2017r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne pod adresem:

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/745-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-rzemieslnicy.html

Dodano: Piątek, 22 września 2017