Poniżej prezentujemy materiał, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Kurier Gmin dotyczący remontu drogi wojewódzkiej nr 338.

Herb Wołowa

Będzie remont głównych ulic: od Kościuszki do Ludowej

 

Wołów w końcu doczekał się wielkiej inwestycji za ponad 5 mln zł

 

 

Będzie duży remont ulic: Tadeusza Kościuszki, Leśnej, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańskiej, oraz Ludowej. Gmina razem z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei przebuduje drogę wojewódzką nr 338 w Wołowie. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, bo na sporym odcinku nie ma jej w ogóle. - Przebudowywany odcinek drogi to ponad 4 i pół kilometra – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa. -Gmina o tę kluczową dla miasta inwestycję zabiegała od lipca ubiegłego roku.

W najgorszym stanie są dzisiaj ulice Kościuszki oraz Poznańska. Tiry wyjeździły tu koleiny, na tyle poważne, że niejednokrotnie dochodziło do wypadków rowerzystów, którzy wywracali się przez powstałe na jezdni wybrzuszenia. Przy budynku Urzędu Skarbowego nie chodnika dla pieszych, a asfalt ma poważne ubytki. Ulicę  Poznańską pokrywają dziesiątki łat, które są rozwiązaniem doraźnym i prowizoryczny- podczas opadów budynki sąsiadujące z jezdnią oraz piesi są ochlapywani wodą z kałuż.

- Mam nadzieję, że przy okazji powstaną jakieś ścieżki rowerowe, chociażby na Kościuszki. Jeżeli już miasto dostało szansę na przebudowę tych ulic to powinno skorzystać z okazji i pomyśleć o pewnych zmianach w organizacji ruchu – mówi mieszkaniec Wołowa. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei  w 2010 roku przeprowadziła pomiary intensywności ruchu w Wołowie. Wtedy pod uwagę brane były również dwa punkty pomiarowe na drodze wojewódzkiej nr 338. Okazało się, że przez z jeden z nich przejechało aż 3847 pojazdów w ciągu 24 godzin, w tym 295 samochodów ciężarowych. W drugim liczba pojazdów była identyczna, ale ciężarówek aż 431.

(emza)

 

Rozmowa z Dariuszem Chmurą, burmistrzem Wołowa

 

-Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę drogi nr 338?

-Pierwszym krokiem będzie przetarg na wykonanie projektu budowlanego. Ogłosimy go niezwłocznie po podpisaniu porozumienia z marszałkiem województwa dolnośląskiego. Ponieważ projekt będzie obejmował od razu całość zadania, jego skomplikowany charakter, konieczność wielu uzgodnień, proces uzyskania pozwolenia na budowę spowoduje, że  przetarg na wykonawstwo zapewne odbędzie się dopiero na przełomie tego i przyszłego roku.

 

-Która część drogi nr 338 zostanie przebudowywana jako pierwsza?

-Planujemy rozpoczęcie prac od ulicy Kościuszki. Jej stan jest najgorszy zarówno jeśli chodzi o nawierzchnię jak i instalacje podziemne. Ostatecznie kolejność, harmonogram robót i ich etapowanie zaproponują projektanci.

 

 

 

-Kiedy zostanie podpisane porozumienie na przebudowę drogi nr 338?

-Droga wojewódzka nr 338 to główny ciąg komunikacyjny przebiegający przez miasto w osi południe - północ. Począwszy od ulicy Kościuszki poprzez Leśną, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańską, Ludową do Wiejskiej, na wylocie z miasta w kierunku Starego Wołowa. Od początku kadencji czyniliśmy intensywne starania o ujęcie przebudowy tej drogi w programie remontów dróg wojewódzkich. Wówczas rozpocząłem też starania o szynobus do Wołowa i równocześnie zwróciłem się do ówczesnego radnego sejmiku województwa Jarosława Charłampowicza o pomoc w uzyskaniu środków finansowych na remont dróg wojewódzkich w mieście. Dzisiaj, już jako poseł, Jarosław Charłampowicz także pamięta o nas i wsparł nasz wniosek, czego efektem będzie remont jednego z dwóch najważniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście. Nasz wniosek do urzędu marszałkowskiego złożony w lipcu ub. roku został ostatecznie zaakceptowany w kwietniu i w tej chwili przygotowywane jest porozumienie powierzające gminie realizację tego zadania. I za to dziękujemy Panu Posłowi  i Panu Marszałkowi.

 

-Kto będzie  projektował przebudowę drogi?

-Zarówno przygotowanie projektu, jak i prowadzenie inwestycji stoi po stronie gminy. Wspólne jest finansowanie w proporcji pół na pół z tym, że koszt nawierzchni bitumicznej jezdni bierze w całości na siebie województwo.

 

-Czy są już jakieś założenia projektowe (ścieżki rowerowe, ronda)?

-Projekt będzie skomplikowanym przedsięwzięciem, ponieważ będzie obejmował nie tylko konstrukcję jezdni i dostosowanie jej do współczesnych wymagań drogi tej kategorii, ale również przebudowane zostaną chodniki, wybudowane ścieżki rowerowe gdzie to będzie możliwe oraz przebudowana lub wybudowana od początku kanalizacja deszczowa, bo na sporym odcinku tej drogi nie ma jej w ogóle. A trzeba dodać, że przebudowywany odcinek drogi to ponad 4 i pół kilometra.

 

-Ile będzie kosztowała ta inwestycja?

-Obecnie szacunkowe koszty tej przebudowy to około 5,4 mln zł. To oczywiście kwota bardzo przybliżona. Dopiero skończony projekt budowlany i kosztorys inwestorski określi ten koszt. Ostatecznie wydatki, które trzeba będzie ponieść, pokaże przetarg.

 

-Prace będą odbywały się etapami?

-Ze względu na rozmiar przedsięwzięcie i niemożliwość rozwinięcia zbyt szerokiego frontu robót, gdyż spowodowałoby to paraliż komunikacyjny w mieście jest naturalne, że konieczne będzie etapowanie robót. Również ograniczenia budżetowe programu marszałkowskiego, w ramach którego realizowane będzie zadanie, wyznacza minimum trzyletni cykl realizacji. Sądzę, że znaczące przyspieszenie w wykonaniu zadania nastąpiłoby w przypadku pojawienia się trzeciego, poza marszałkiem i gminą, partnera w projekcie. Ponieważ pan starosta równolegle złożył wniosek do tego samego programu marszałkowskiego, ograniczający się co prawda do remontu ulicy Kościuszki, ale z deklaracją współfinansowania to, pomimo nie zakwalifikowania tego wniosku do realizacji, chcielibyśmy wykorzystać gotowość powiatu do udziału w finansowaniu części naszego projektu i zaprosić starostę do współpracy z gminą. Wówczas trzyletni cykl realizacyjny stałby się bardziej realny.

 

-Kiedy ostatnio były wykonywane jakiekolwiek prace naprawcze na drodze nr 338?

-Oprócz corocznego łatania największych dziur oraz miejscowego frezowania sfałdowanej nawierzchni od lat żadne prace na tej drodze nie były prowadzone. Zresztą, jak zapewne wszyscy pamiętamy, ostatnie poważne roboty na drogach wojewódzkich w naszym mieście to przebudowa ulicy Trzebnickiej wraz z budową dwóch rond. Ale od tego czasu minęło już trzynaście lat.

Rozmawiała Emilia Zając

Dodano: Wtorek, 30 kwietnia 2013