Oferta złożona przez Stowarzyszenie Powiatowa Akademia Piłkarska „Gool" na realizację zadania publicznego pt. „Piłka nożna dla każdego"

herb small

W dniu 19 września 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Powiatowa Akademia Piłkarska „Gool" w Wołowie na realizację zadania publicznego pt. „Piłka nożna dla każdego".

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Dodano: Wtorek, 26 września 2017