Oferta złożona przez Stowarzyszenie Karate Goju Ryu Shuseikan Wołów na realizację zadania publicznego pt. „Karate - popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki"

herb small

W dniu 26 września 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Karate Goju Ryu Shuseikan Wołów na realizację zadania publicznego pt. „ Karate- popularyzacja dalekowschodnich sztuk walki".
Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie Rynek 34, Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej lub elektronicznie: wes@wolow.pl.
Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie

Dodano: Piątek, 29 września 2017