Pomoc żywnościowa w Gminie Wołów

MOPS - small

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie podpisał umowę z Bankiem Żywność we Wrocławiu na realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogram 2017.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. dotknięte ubóstwem, bezrobociem niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, których dochód nie przekracza:
* 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
* 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Pomocą żywnościową objętych jest 600 osób - mieszkańców Gminy Wołów. Osoby potrzebujące otrzymują m.in. artykuły skrobiowe, mleczne, warzywne i owocowe, mięsne a także cukier i olej.
Żywność wydawana jest od dnia 12 października przy ul. Trzebnickiej 4 (były Bar Milena) codziennie w godzinach od 10 do 13.
Produkty żywnościowe będą wydawane do czerwca 2018r.
Wszelkich informacji dot. pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni MOPS w Wołowie (nr tel. 71-384 54 91).

Dodano: Wtorek, 17 października 2017