Poprawa komunikacji w centrum Wołowa

Projekt pn. „Poprawa komunikacji w centrum Wołowa” nr RPDS.03.04.01-02-0017/16 jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany zostanie lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt zakłada:

  • budowę parkingu przy ul. Wrocławskiej,
  • adaptacja terenu  dworca PKS na potrzeby park & ride,
  • zmiana stałej organizacji  ruchu  w obrębie  ulic dojazdowych w Wołowie.

Całkowita wartość projektu wynosi  1.404.282,56 zł, z czego dofinansowanie z RPO WD 2014-2020 wynosi  1.114.037,09 zł. 

 

Dodano: Czwartek, 19 października 2017