Zmieniła nazwę ulica Zygmunta Berlinga w Wołowie

Ul. Sportowa

28 września br. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Wołowie nr XLIX/313/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Wołowie. Uchwałą tą została zmieniona ul. Zygmunta Berlinga na ul. Sportową.
Konieczność zmiany nazwy ulicy wynika z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów użyteczności publicznej.

 

Dodano: Piątek, 20 października 2017