Sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

herb small

Poniższy załącznik stanowi sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Dodano: Poniedziałek, 23 października 2017