Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i dworca PKP w Wołowie

Projekt pn. „Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i dworca PKP w Wołowie” nr RPDS.03.04.01-02-0016/16 jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany zostanie lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt zakłada:

  • korektę geometrii istniejącej drogi przy ul. Kolejowej;
  • budowę drogi manewrowej dla autobusów, wyspy azylu z przystankiem komunikacji zbiorowej;
  • budowę nowego parkingu park & ride dla 42 pojazdów osobowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych;
  • przebudowę budynku dworca PKP w zakresie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, jak najbardziej funkcjonalnego i przyjaznego dla podróżujących.

Całkowita wartość projektu wynosi  5.531.579,44 zł, z czego dofinansowanie z RPO WD 2014-2020 wynosi  1.902.169.46 zł. 

Dodano: Czwartek, 26 października 2017