Kampania społeczna dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

Kampania społeczna dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim

Gmina Wołów bierze udział w kampanii społecznej adresowanej do sprzedawców napojów alkoholowych, a dotyczącej zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie. W ramach kampanii opracowane zostały materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty, naklejki, ulotki), które mają trafić do punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Prowadzona będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem jest zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania. Zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową www.maszwplyw.org. Każdy punkt sprzedaży alkoholu, który zadeklaruje gotowość włączenia się do tej sieci, otrzyma specjalny Certyfikat. Nazwy i adresy punktów mogą być zamieszczone na specjalnie przygotowanej interaktywnej mapie internetowej.

Dodano: Czwartek, 16 listopada 2017