Marsz Białej Wstążki w Wołowie

Biała wstążka - plakat

Marsz jest jednym z elementów projektu profilaktycznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z psycholog Panią Ewą Goldewską i stanowi realizacje działań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
"Biała Wstążka" to międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet, zainicjowania w 1991 r. w Kanadzie po tragicznych wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu. 25-letni Marc Lepine zastrzelił wówczas 14 kobiet w budynku montrealskiej politechniki, a jako uzasadnienie swojej nienawiści do nich podał, że uważa za niewłaściwe, aby kobiety kończyły studia techniczne i zabierały miejsca mężczyznom. Na masakrę zareagowało około stu tysięcy mężczyzn, którzy na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięli do ubrań białą wstążkę.
Co roku w rocznicę tych wydarzeń w ponad pięćdziesięciu krajach świata odbywają się symboliczne marsze "Białej Wstążki", których uczestnicy przypominają o wciąż zdarzających się przypadkach przemocy wobec kobiet i apelują o reagowanie na przemoc w otoczeniu.
W roku bieżącym jako mieszkańcy Gminy Wołów chcemy się włączyć w tę międzynarodową kampanię. Marszem „Białej wstążki" chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy używanej w stosunku do kobiet. Z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wiadomo że problem ten istnieje i cały czas jest aktualny. Na 100 % założonych Niebieskich Kart 95% dotyczy przemocy skierowanej wobec kobiet. Dlatego trzeba o niej mówić i trzeba z nią walczyć i jej zapobiegać.

Kilkunastoosobową grupą planujemy przemarsz w asyście funkcjonariuszy policji spod budynku OSIR ul. Panieńska 6 pod Urząd Miejski w Wołowie. Każdy z uczestników będzie miał przypiętą tytułową białą wstążkę.
Program:

  1. zbiórka przed hala OSIR, ul. Panieńska 6,
  2. przemarsz ulicami miasta w kierunku Rynku
  3. prezentacja układu tanecznego ( One Billion Rising-Polska Piosenka2017- Nazywam sie Millard https:// www.youtube.com/watch?v=uZcxbCHe3AQ),
  4. prezentacja przygotowanychprezentacji szkół
  5. ciepły poczestunek- grochówka, herbata, zakończenie.

Podczas marszu szkoły zaproszone do udziału w wydarzeniach zaprezentuja przygotowane przez siebie plakaty i transpatenty. Będą równiez rozdawane ulotki dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informatory gdzie szukać pomocy zarówno dla ofriar przemocy jaki i sprawców i osób współuzależnionych.
Do udziału w Marszu zostali zaproszeni przedstawiciele władzy samorządowej na czele z Burmistrzem Gminy Wołów, Przewodniczacym Rady Miejskiej w Wołowie i radni Rady Miejskiej w Wołowie, Starosta Powiatu Wołowskiego, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji państwowych (m.in. Komenda Powiatowa Policji, Zakłąd Karny) szkoły gminne i powiatowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społeczność lokalna.

Dodano: Piątek, 17 listopada 2017