Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

herb small

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Gminy Wołów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn.zm ) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, powołanej do opiniowania ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Dodano: Czwartek, 04 stycznia 2018