Szkolenia z naboru tematycznego LEADER

Logo Kraina Łęgów Odrzańskich

We wtorek 04.06.2013r. o godzinie 9:00 w wołowskim Ratuszu odbędzie się szkolenie w zakresie działań z programu Leader. Jednocześnie przypominamy, że do 17 czerwca trwa nabór tematyczny wniosków ze wszystkich czterech działań: „Małe projekty”, Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Opis przedsięwzięć i działań w naborze tematycznym.

Nowe Lokalne Kryteria Wyboru - Małe Projekty.

Nowe Lokalne Kryteria Wyboru - Odnowa i Rozwój Wsi.

Ogłoszenie o naborze Leader II.

Minimalne Wymagania.

 

Dodano: Poniedziałek, 03 czerwca 2013