Ulgi i zmiana stawek za odpady komunalne

Worki

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz przedstawi korektę stawek opłat za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Obecnie trwają też prace nad ulgami dla rodzin wielodzietnych i osób powyżej 67 roku życia.

W gminie Wołów jest 2755 osób powyżej 67 roku życia. Rodzin mających więcej niż dwoje dzieci, a korzystających ze świadczeń socjalnych jest ok. 150. Decyzją burmistrza to właśnie te dwie grupy powinny otrzymać wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego.

W ramach kampanii informacyjnej już dziś zapraszamy na II Piknik Ekologiczny, który odbędzie się na wołowskim Rynku 27 czerwca. Od godziny 10:00 rozpoczną się prezentacje stoisk ekologicznych, konkursy i quizy ekologiczne. W międzyczasie prowadzący piknik przekaże wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat recyklingu oraz selektywnej zbiórki. Będzie można też wziąć udział w „próbie generalnej dotyczącej segregacji odpadów”.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą w kraju, a co za tym idzie z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej również mieszkańców naszej gminy, wsparcie ze strony Urzędu Miejskiego jest niezbędne. Właśnie z tego powodu trwają prace nad ulgami za wywóz nieczystości. Skomplikowana sytuacja ekonomiczna spowodowała też, że burmistrz Dariusz Chmura podjął wcześniej decyzję o uruchomieniu dopłat za wodę, aby mieszkańcy nie odczuli wzrostu jej ceny. Burmistrz potwierdził też, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ceny ścieków zostaną obniżone najpóźniej w I kwartale przyszłego roku.

Dodano: Środa, 05 czerwca 2013