Mobilny Punkt Informacyjny w Wołowie 19 stycznia 2018 r.

Mobilny Punkt Informacyjny w Wołowie 19 stycznia 2018 r.

Mobilny Punkt Informacyjny w Wołowie 19 stycznia 2018 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Wołowie 19 stycznia 2018 r.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego, mającego formę konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.

Pracownicy PIFE przedstawią również aktualne możliwości wsparcia w zakresie dotacji oraz instrumentów zwrotnych finansowanych ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej oraz inne projekty. Udzielą także informacji na temat podstawowych zasad rozliczania dotacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych skorzystać mogą wszystkie podmioty
oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mobilny Punkt Informacyjny w Wołowie będzie funkcjonował 19 stycznia 2018 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów, sala sesyjna, w godzinach 10.00-13.00.

 

Dodano: Poniedziałek, 08 stycznia 2018