Szkolny Klub Sportowy 2018

SKS2018

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że przystąpiła do konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na wybór Koordynatora Wojewódzkiego nowego programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2018. Program ten zamierza realizować wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ Dolny Śląsk" we Wrocławiu.

Program „Szkolny Klub Sportowy" jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w dwóch edycjach wiosennej 29.01.2018-22.06.2018 i jesiennej 3.09.2018-30.11.2018, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.

Więcej informacji dot. założeń projektu oraz podział na grupy znajduje się w poniższych załącznikach.

Dodano: Wtorek, 30 stycznia 2018