Urząd Miejski zlecił uporządkowanie zieleni w obrębie dróg wojewódzkich

Trzebnicka

Od kilku dni pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pielęgnują i porządkują teren w obrębie dróg wojewódzkich, za które odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców, którzy zwracali uwagę na nieuporządkowane i zarośnięte teren wzdłuż powyższych dróg, burmistrz zlecił PGK wykonanie niezbędnych prac, w celu poprawienia ładu i porządku na ulicach, pasach zieleni oraz chodnikach podległych pod Starostwo Powiatowe.

Dodano: Czwartek, 06 czerwca 2013