O odnawialnych źródłach energii w Ratuszu

Solary

W Wołowie, w Sali Sesyjnej Ratusza w dniu 12 czerwca, Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich“ organizuje seminarium na temat odnawialnych źródeł energii. Wykłady mają na celu przedstawienie rozwiązań proekologicznych, w perspektywie m.in. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach tematycznego naboru z programu Leader.

Celem seminarium będzie zapoznanie mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich z możliwościami wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz z wynikającymi z tego korzyściami ekologicznymi i ekonomicznymi. Wykłady wygłoszą pracownicy naukowi (Uniwersytet Przyrodniczy) oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Aktualnie Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” prowadzi tematyczny nabór wniosków w ramach programu Leader, z którego można otrzymać dotacje na realizację projektów opartych m.in. o energooszczędne i proekologiczne inwestycje.

Seminarium „Dobra energia” odbędzie się w Sali Sesyjnej Ratusza w Wołowie o godz. 14. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

Tematyka Seminarium

 

Biomasa

 • Wykorzystanie biomasy jako źródła energii odnawialnej - bioelektrownie”

 • Biomasa w świetle przepisów prawnych – kierunki rozwoju

 • Spalanie i współspalanie biomasy

 • Urządzenia do pozyskiwania energii z biomasy

 • Energetyczne wykorzystanie upraw roślinnych - zagospodarowanie terenów rolniczych odłogowanych lub zdegradowanych"

Energia ze słońca

 • Słońce jako źródło energii, słoneczne systemy grzewcze i ogniwa fotowoltaiczne.

 • Możliwości pozyskiwania ciepła z energii promieniowania słonecznego w warunkach polskich

 • Opłacalność inwestycji w elektrownię słoneczną

Energia wiatrowa

 • Energia wiatru – podstawy teoretyczne, zasoby

 • Małe elektrownie wiatrowe, lokalnym źródłem energii

 • Produkcja energii z wiatru na potrzeby własne przedsiębiorstwa-oszczędności i korzyści

 • Wpływ emisji hałasu wytwarzany przez elektrownie wiatrowe na zdrowie człowieka

Pompy ciepła i geotermia

 • Energia geotermalna, metody pozyskiwania energii geotermalnej.

 • Omówienie rodzajów pomp ciepła

 • Geotermia – skąd ciepło w ziemi -występowanie i zastosowanie

 • Działanie oraz opis rekuperatorów

 

Podczas prezentacji będzie można zadać pytania a także umówić się na kontakt osobisty w celu omówienia szczegółowych kwestii technicznych omawianych zagadnień.

Seminarium „Dobra energia” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

/li/p/spanfont-family:

Dodano: Poniedziałek, 10 czerwca 2013