Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Dolny Śląsk- logo

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna cykl konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, które potrwają do 26 marca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych można zapoznać się oraz wyrazić swoja opinię i uwagi do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Rozwój Regionalny zamieszczony został projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane wraz z wersją edytowalną na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.
W tytule listu/maila należy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD".

Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych.
Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:
• 9 marca 2018 r. Legnica
• 15 marca 2018 r. Jelenia Góra
• 21 marca 2018 r. Wałbrzych
• 23 marca 2018 Wrocław

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

Dodano: Poniedziałek, 26 lutego 2018