Obywatelski Monitoring Sportu – Podsumowanie

Monitoring Sportu

26 czerwca o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie odbędzie się konferencja dotycząca wyników Obywatelskiego Monitoringu Sportu przeprowadzonego w Gminie Wołów.

Obywatelski Monitoring Sportu był działaniem prowadzonym w ramach kontroli społecznej w 11 polskich gminach, między innymi w Gminie Wołów. Działania monitoringowe wykonywali członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Necessitas” – Paweł Fedorczak i Stanisław Chodorowski przy merytorycznej współpracy Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). W ramach działania, które dotyczyło badania sytuacji z roku 2011, przeanalizowano cztery obszary zarządzania sportem na poziomie gminy:

-planowanie i podejmowanie decyzji o sporcie;
-zasoby sportowe gminy – obiekty należące do  infrastruktury sportowej oraz podmioty realizujące działania w zakresie sportu;
-finansowanie  sportu;
-informowanie o sporcie.

 

Wynikiem monitoringu prowadzonego od września do grudnia 2012 roku w Polsce jest 8 gminnych raportów. Zawierają one wyniki obserwacji, a także wnioski i rekomendacje, czyli propozycje zmian przygotowane przez „Lokalnych Strażników”. Udział w monitoringu pozwolił zrozumieć zagadnienia dotyczące realizowania kwestii związanych ze sportem w poszczególnej gminie. Wiedzę taką osoby prowadzące monitoring gromadziły nie dla własnej satysfakcji, lecz po to aby podzielić się nią z innymi mieszkańcami gminy, a także aby stać się partnerami w dyskusji z władzą lokalną nad tą ważną kwestią.

 

Kontynuację monitoringu stanowią lokalne debaty, w których uczestniczą mieszkańcy i mieszkanki, przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacji sportowych. Jest to okazja do podjęcia dialogu między lokalną społecznością a władzami gminy, do czego przyczynkiem jest przedstawienie wyników monitoringu.

 

Zapraszamy również wszystkie osoby, które chcą odpowiedzieć sobie na pytania:

 

- jakie gminne dokumenty regulują kwestie sportu i co jest w nich zapisane?
- jak wygląda gminna polityka informowania o ofercie sportowej?
- jakie organizacje sportowe działają na terenie gminy i które z nich otrzymały dofinansowanie z gminnego budżetu?

 

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do przybycia i wzięcia udziału w dyskusji na temat sportu w Gminie Wołów.

Dodano: Poniedziałek, 24 czerwca 2013