Otwarto rondo „Wołów” w Canteleu

Canteleu

W minionym tygodniu delegacja z Wołowa odwiedziła nasze partnerskie miasto we Francji – Canteleu. Wizyta była okazją do pogłębienia i rozwinięcia relacji partnerskich między samorządami. Członkowie delegacji, na której czele stał burmistrz Dariusz Chmura z Przewodniczącą Rady Miejskiej Danutą Jelec, razem z Francuskimi partnerami dokonali oficjalnego otwarcia ronda, któremu nadano nazwę „Wołów”.

W skład Wołowskiej delegacji wchodzili przedstawiciele samorządu: Dariusz Chmura – burmistrz Gminy Wołów, Danuta Jelec – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Małgorzata Hermaszewska – Radna Rady Miejskiej, Janusz Dziarski – Radny Rady Miejskiej, Jan Wiącek – Radny Rady Miejskiej oraz Ireneusz Skorupski Radny Rady Miejskiej, oraz mieszkańcy Gminy Wołów, którzy są zaangażowani w rozwój i umacnianie współpracy partnerskiej. Wśród nich byli między innymi: Katarzyna Ziajka – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu z przedstawicielami Rady Rodziców.

Podczas oficjalnego spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich miast, z którymi Canteleu ma podpisane partnerstwo prowadzone były rozmowy na temat możliwości pogłębienia i rozwoju współpracy. Dyskutowano między innymi na temat możliwości stworzenia w naszej gminie stowarzyszenia Polsko – Francuskiego, które mogłoby bliżej współpracować z istniejącym już w Canteleue stowarzyszeniem Francusko – Polskim.

Najmilszym punktem wizyty było uroczyste otwarcie nowego ronda, któremu nadano nazwę „Wołów”. Następnie spotkanie przeniosło się do budynku merostwa, w którym mer Canteleue rozpoczął oficjalną część rozmów ze wszystkimi partnerami.

Dodano: Poniedziałek, 24 czerwca 2013