Informacja o terminie płatności i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Herb Wołowa

Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gminy Wołów zobowiązani są wnosić z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złożona deklaracja określa wymiar opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Podatnik zobligowany jest do przestrzegania terminów płatności i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin wniesienia pierwszej opłaty tj. za III kwartał 2013 r. obejmujący miesiące lipiec, sierpień i wrzesień upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.

 

Terminy wnoszenia opłat:

  • za I kwartał – do 15 lutego danego roku
  • za II kwartał – do 15 maja danego roku
  • za III kwartał – do 15 sierpnia danego roku
  • za IV kwartał – do 15 listopada danego roku

Opłatę należy uiszczać w formie wpłaty gotówkowej w Banku PKO B.P. O/Wołów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wołów:

Nr 37 1020 5226 0000 6102 0429 1613

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013