Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Krzydliny Wielkiej.

Spotkanie śmieci - Krzydlina

Od 1 lipca 2013r. w życie weszły zmiany systemu gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012 r., poz. 391)  za odpady komunalne, ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych w pełni odpowiada Gmina.

Rewolucja śmieciowa budzi wiele kontrowersji i pytań. W Krzydlinie Wielkiej rozpoczął się cykl spotkań Burmistrza Dariusza Chmury z mieszkańcami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z nowym systemem. Podczas spotkania mieszkańcy poruszali tematy związane z segregacją odpadów, wątpliwościami o przynależność do kontenerów takich produktów jak lekarstwa, meble, odzież, a także odpady wielkogabarytowe. Liczne zapytania dotyczyły Gminnego Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych, w którym nieodpłatnie można zostawić takie odpady jak:

1) odpady zielone z ogrodów i parków
2) papier i tektura
3) tworzywa sztuczne
4) metale
5) szkło
6) odpady wielkogabarytowe
7) zużyte opony.

Po więcej informacji na temat GPSZOK zapraszamy na stronę http://www.pgk-wolow.pl/gpszok.html

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013