70. rocznica Wołynia

wołyń

W minionym tygodniu miały miejsce uroczystości upamiętniające ofiary tragicznych wydarzeń wołyńskich. W kościele pw. św. Wawrzyńca odbyła się koncelebrowana przez ks. prałata Eugeniusza Kuźmika msza św., na którą przybyło wielu mieszkańców Wołowa. Zwieńczeniem mszy św. było poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary „krwawej niedzieli” i kolejnych dni.

Jej fundatorami są: Dariusz Chmura – burmistrza gminy Wołów, Wojciech Orłowski  – prezesa Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, Andrzej Sroga – prezes Klubu Gazety Polskiej w Wołowie i Bronisław Orłowski – potomek rodu z Huty Pieniackiej.

W uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele Klubu Gazety Polskiej, Prawa i Sprawiedliwości  z  radnym sejmiku dolnośląskiego Pawłem Hreniakiem na czele, przedstawiciele organizacji kresowych  Po mszy wszyscy zainteresowani mogli przenieść się do restauracji  Splendor, gdzie przygotowano Wołowski Klub Gazety Polskiej przygotował dalszą część uroczystości. Zgromadzeni goście mieli okazję posłuchać występu zespołu Harfa, obejrzeć film o zbrodni ludobójstwa na Kresach Wschodnich, posłuchać referatu wygłoszonego przez dr Tomasza Gałwiaczka z IPN oraz wziąć udział w dyskusji.

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013