Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” - ogłoszenie o zamówieniu

Herb Wołowa

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: "Budowa placu zabaw w ramach rzadowego programu "Radosna Szkoła".  Numer sprawy: WES.271.45.2013.

Formularz ofertowy

 

Ogłoszenie o zamówieniu bzp

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Projekt

 

Przedmiar - plac zabaw

 

SIWZ

 

Specyfikacja techniczna

 

Umowa "Radosna Szkoła" do edycji 2013

 

Załączniki nr 2, 3, 5 i 6 do SIWZ

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013