Byli mieszkańcy Krzydliny Wielkiej i Krzydliny Małej upamiętnieni.

Krzydlina spotkanie

W dniu 21.07.2013r. podczas sumy odpustowej nastąpiło poświęcenie pamiątkowego pomnika poświęconego pamięci byłym mieszkańcom Krzydliny Wielkiej i Krzydliny Małej.

Poświęcenia pomnika dokonał O. Jerzy Tupikowski CMF w obecności Proboszcza O. Piotra Boronia CMF. Podczas tych uroczystości obecni byli zaproszeni goście z Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie: burmistrz Dariusz Chmura, wiceburmistrz Maciej Nejman, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wołów Danuta Jelec, Radna Powiatu Urszula Wojtyło i Radny Mirosław Kawalec, oraz delegacja z Niemiec – Państwo Johannes i Irma Nitschke wraz z wnuczką i córką, która jest burmistrzem Grasleben, którzy na pamiątkę ofiarowali symboliczną tuję i świecę. W uroczystości uczestniczyli też licznie przybyli mieszkańcy miejscowości.

żródło - Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej "Kreda"

 

Słowa uznania należą się Panu Ryszardowi Szelewie - sołtysowi Krzydliny Wielkiej, który osobiście zaangażował się w zorganizowanie wydarzenia.

 

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2013