II Sesja Rady Miejskiej - 27 listopada 2018 r.

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie odbędzie się 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 14:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały LII/341/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2018 – 2030.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały LIII/342/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2018 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołowie.
8. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

Porządek obrad w załączeniu

 

 

Dodano: Piątek, 23 listopada 2018