Nowocześnie w PWK

Koncepcja zmian PWK

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne w Wołowie unowocześnia swoją siedzibę. Już niebawem ruszy elektroniczne biuro obsługi klienta, dzięki któremu rachunki za wodę i ścieki będzie można opłacać tak jak rachunek za telefon. Przygotowana została również koncepcja rewitalizacji wieży ciśnień łącznie z zagospodarowaniem terenu PWK.

W ostatnim czasie spółka utworzyła nowe biuro obsługi klienta, jak również zainwestowała w nowy system informatyczny dzięki któremu będzie możliwe sprowadzenie elektronicznego biura obsługi. Oprócz tego, jak zapowiedział na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezes Jan Janas, klienci będą mogli otrzymywać SMS – y z informacją o kwocie rachunku. Spółka chce wprowadzić również numer alarmowy na który mieszkańcy będą mogli zgłosić awarię sieci.

Całość terenu PWK przy ulicy Ogrodowej jest już całodobowo monitorowana.

W planach jest także przebudowa magazynu osadów w oczyszczalni ścieków w taki sposób, by dzięki procesowi granulacji wytwarzany był nawóz. Prezes zapowiedział, że PWK czeka na nabór wniosków na dofinansowanie tego zadania w 85%.

Kolejną nowością jest projekt zagospodarowania terenu spółki. Niedostępna obecnie dla mieszkańców i turystów zabytkowa wieża ciśnień miałaby w przyszłości spełniać rolę nowego punktu widokowego w mieście. Dzięki uzgodnieniom z wojewódzkim konserwatorem zabytków udało się zaprojektować windę wewnątrz budynku, który zyskałby nowe ogrodzenie i ławki oraz podświetlenie z zewnątrz. Oprócz tego na terenach przyległych do wieży miałby być nowy parking, utwardzona nawierzchnia, brama wjazdowa, dobudowane garaże dla samochodów dostawczych PWK i wiaty. Zmiany kosztowałyby łącznie 3,5 mln zł, ale, jak podkreśla Jan Janas, remont wieży ciśnień wraz z terenami przyległymi jest zależny od pozyskania środków zewnętrznych z programu rewitalizacji zabytków.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi wizualizacjami.

 

Dodano: Wtorek, 05 lutego 2019