Miasto partnerskie Canteleu we Francji (Normandia)

Canteleu logo duże

Ville de Canteleu
Hotel de Ville
Place Jean Jauzes
BP 11
76380 Canteleu
tel. +33 232 83 40 00
fax. +33 235 36 56 41
www.ville-canteleu.fr
Burmistrz: Maire Christoph Bouillon

Gmina Wołów nawiązała współpracę z Gminą Canteleu za pośrednictwem partnerskiego miasta Buchholz w Niemczech, które Akt Partnerski z Canteleu podpisało już w 1975 r. Początkowo kontakty gmin Wołów – Canteleu ograniczone były do sporadycznych wizyt przy okazji świąt regionalnych. Od 2002 r. Wołów przyjął koncepcję współpracy z Canteleu, którą realizuje zgodnie z przyjętymi postanowieniami, i która uwieńczona została podpisaniem Umowy Partnerskiej pomiędzy gminami 17 września 2005 r.

Umowa Partnerska zakłada:

 • współpracę kulturalną i sportową,
 • wymianę grup młodzieży,
 • współpracę w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej,
 • wzajemny udział przedstawicieli stron w uroczystościach organizowanych z okazji świąt regionalnych.


Wspólnie realizowane projekty to:

 • uroczystości Dni Miasta (2003 r., 2004 r.) – Wołów, Canteleu;
 • międzynarodowa wystawa fotograficzna z udziałem zaprzyjaźnionych miast: New Milion (Anglia), Buchholz (Niemcy), Cangoussi (Burkina Faso); Canteleu – Wołów 2003 r.;
 • międzynarodowy maraton w Buchholz z udziałem partnerów z Canteleu;
 • I Międzynarodowa Konferencja pt. „Systemy edukacji w Europie na przykładzie Francji, Polski i Niemiec” – Wołów 2004 r.;
 • międzynarodowy obóz językowy dla młodzieży gimnazjalnej z Polski, Francji i Niemiec w Buchholz (2004 r.);
 • 20-21 maja 2005 r., Lubiąż – II Międzynarodowa Konferencja pt. „Rola samorządu terytorialnego w utrwalaniu dziedzictwa kultury jako dowodu tożsamości w zjednoczonej Europie na przykładzie doświadczeń samorządów Polski, Niemiec, Francji”;
 • 17 września 2005 r., Canteleu – podpisanie Aktu Partnerskiego pomiędzy Wołowem a Canteleu; w uroczystości wzięła udział liczna delegacja przedstawicieli gminy Wołów, m.in. chór parafii Św. Wawrzyńca, dziennikarz lokalnego „Kuriera Gmin”, środowiska artystyczne, dyrekcja szkoły w Lubiążu, gdzie nauczany jest język francuski, radni, członkowie Stowarzyszenia Canteleu-Wołów etc.;
 • 8-10 czerwca 2006 r., Wołów, Hala Sportowa OSiR – III Międzynarodowa Konferencja „Rola samorządu terytorialnego w upowszechnianiu kultury fizycznej i tworzeniu strategii sportu dla wszystkich”; wzięły w niej udział delegacje z Canteleu (Francja) oraz z Buchholz (Niemcy);
 • 14-17 czerwca 2007 r. – IV Międzynarodowa Konferencja „Ochrona Środowiska – wymiana doświadczeń między samorządami Wołowa, Buchholz, Canteleu”;
 • 11-16 lipca 2008 r. – Wielka Armada w Rouen; udział przedstawicieli samorządu lokalnego, szkół, mieszkańców, Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w uroczystościach organizowanych przez miasto partnerskie Canteleu (aglomeracja Rouen);
 • 28-31 maja 2009 r., Wołów – V Międzynarodowa Konferencja „Archeologia, leśnictwo i łowiectwo w aspekcie wspólnego dziedzictwa Europy”.


Osobną kartę we współpracy partnerskiej stanowi wymiana dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu ze szkołami podstawowymi w gminie Canteleu.
ZSP w Lubiążu realizuje cykliczne już wymiany:

 • 2007 r. – wyjazd dwudziestoosobowej grupy z Lubiąża wraz z opiekunami; zwiedzanie Canteleu i regionu Normandii, oglądanie zabytków Rouen oraz Paryża (Wieża Eiffla, widok na Luwr, Montmartre, Katedra Notre-Dame);
 • 2008 r. – rewizyta grupy francuskiej, która zwiedziła Lubiąż, Wołów, Wrocław oraz inne rejony Dolnego Śląska (wycieczka do Western City w Karpaczu);
 • 2009 r. – wyjazd grupy uczniów z ZSP w Lubiążu do Canteleu.

W kwietniu 2010 r. przewidywana jest kolejna rewizyta dzieci francuskich w gminie Wołów.


O Canteleu

Canteleu (z łaciny cantus lupi – śpiew wilka) leży w płn. Francji, w regionie Normandia, departamencie Haute Normandie (Górna Normandia), w granicach aglomeracji blisko 500-tysięcznego miasta Rouen (tego samego, w którym 30 maja 1431 r. spłonęła na stosie w mrocznej historii średniowiecza Joanna D`Arc). Stosunkowo liczna grupa zamieszkującej te tereny polonii francuskiej to potomkowie przybyłych tutaj na początku XX stulecia polskich górników oraz bliżej – polskich uczestników walk wyzwoleńczych w czasie II wojny światowej.

Canteleu w liczbach:

Gmina liczy 15 430 mieszkańców (wg spisu powszechnego z 1999r.)

6 180 mieszkań, z czego 90,5 % zbudowanych po II wojnie światowej

4 000 hektarów lasów

221 przedsiębiorstw

66 rzemieślników

1 300 miejsc pracy (przemysł, handel)

130 stowarzyszeń

3 400 licencjonowanych sportowców

20 placówek dydaktycznych (żłobki, przedszkola, szkoły)

Miasta partnerskie Canteleu:

New Milion (Anglia), Buchholz (Niemcy), Kangoussi (Burkinafaso) i od 17 września 2005 r. Wołów

Kultura:

E-C-F-M (Espace Culturel Francois Mitterrand) – Centrum Kultury F. Mitterrand`a. Oddane do użytku w 1999 roku nowoczesne centrum kultury posiada: salę widowiskową (170 miejsc siedzących), sale wystawowe, atelier sztuk plastycznych, pomieszczenia muzyczne, sale teatralne, biblioteki: dla dorosłych oraz „marmoteka” wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci. W programie wydarzeń artystycznych: wystawy, pokazy, spektakle teatralne, koncerty muzyczne (muzyka klasyczna, współczesna, nowoczesna), taniec (klasyczny, współczesny, hip-hop).

Sport – wydarzenia:

 • raz w roku zawody sportowe o randze eliminacji o tytuł Mistrza Francji
 • święto sportów szkolnych (przedszkola i szkoły podstawowe)
 • salon zawodów sportowych, kulturalnych i towarzyskich (pierwszy weekend września)
 • badminton – turniej międzyklubowy (styczeń)
 • boules (coroczne mistrzostwa)
 • boks (boks francuski – coroczne mistrzostwa)
 • kolarstwo: turystyczne i wyczynowe (maj)
 • jeździectwo (maj/czerwiec – krajowy konkurs skoków)
 • piłka nożna
 • gimnastyka – konkursy coroczne
 • tenis stołowy (turniej oldbojów – listopad/grudzień, turniej młodych – w czasie ferii zimowych turniej seniorów – kwiecień)


Obiekty sportowe:

 • Centre Sportif Calmat: mur wspinaczkowy, korty tenisowe, tenis stołowy, sztuki walk
 • boulodrom
 • 4 miejskie sale gimnastyczne
 • basen miejski
 • sala boksu
 • 150 km ścieżek rowerowych
 • 2 stadiony sportowe


Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 10 pracowników:

Adrexo – dystrybucja

 • ATAC – supermarket
 • Atelier de l`ancienne – naprawa i restauracja starych samochodów
 • Brasserie du Chant de Loup – produkcja piwa
 • Bricomarche – supermarket
 • CAT – prace sezonowe
 • Centrum Leclerc – hipermarket
 • Pieczarkarnie
 • Lasy państwowe
 • Giełda rolno-spożywcza
 • De Rijke Normandie – transport ciężarowy międzynarodowy
 • EDF – Energetyka
 • Fret Collis – transport lekki
 • Garaże Mace – naprawa pojazdów
 • Jardinerie et animalerie – centrum ogrodnicze i zwierzęce
 • Leon Vincent – tranzyt
 • Browarnie – grupa Soufflet (posiadająca również swoje oddziały w Polsce)
 • Omnitrans – międzynarodowy transport drogowy
 • Radio Associative – rozgłośnia edukacyjna
 • SINNET – przedsiębiorstwo usług komunalnych
 • Le sport – artykuły i wyposażenie sportowe
 • TSLT – przedsiębiorstwo transportowe
Dodano: Poniedziałek, 03 września 2012