Dokumenty Sołeckich Strategii Rozwoju w Nieszkowicach i Krzydlinie Małej gotowe!

SKMiN 03

Mieszkańcy sołectw Nieszkowice i Krzydlina Mała podczas marcowych warsztatów opracowali dokumenty Sołeckich Strategii Rozwoju dla swoich miejscowości.

To kolejne warsztaty, które odbyły się na zlecenie Burmistrza Gminy Wołów  w ramach regionalnego programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim" (uczestnictwo gminy od 2009 r.). Do programu przystąpiło 31 spośród 37 wołowskich sołectw. Obecnie już 17 sołectw posiada Sołecką Strategię Rozwoju. Jest to dokument tworzony oddolnie przez mieszkańców, który uprawnia lub ułatwia ubieganie się o dodatkowe środki zewnętrzne, ale przede wszystkim wskazuje kierunki rozwoju miejscowości. Warsztaty każdorazowo prowadzone są przez moderatora wyznaczonego przez Urząd Marszałkowski. Marcowe spotkania w świetlicach prowadził w tym roku p. Krzysztof Szustka. Gotowe dokumenty zostały już przyjęte uchwałami zebrań wiejskich, kolejny krok to przyjęcie przez Radę Miejską.

Dodano: Środa, 10 kwietnia 2019