Kiedy Wywóz – Aplikacja już działa

Kiedy Wywóz - Aplikacja

Kiedy Wywóz to harmonogram wywozu odpadów w Twoim smartfonie.

Oprócz aktualnej listy terminów wywozu odpadów oraz listy punktów stałych (PSZOK) Aplikacja udostępnia także funkcje informowania gminy o nieprawidłowościach realizowania zbiórki odpadów przez firmy wywozowe.

Najważniejsze funkcje Aplikacji:

  • udostępnianie harmonogramów wywozu różnych typów odpadów (np. papier, szkło, tworzywa, BIO, zmieszane, itp.),
  • udostępnianie informacji o zbiórkach okazjonalnych (RTV/AGD, baterie, leki itp.),
  • możliwość oceny jakości usług świadczonych przez firmy wywozowe (mail ze zdjęciem do gminy),
  • udostępnianie informacji o aktualizowanym na bieżąco spisie stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

Aplikacja udostępnia także funkcję informowania gminy o „odpadach niczyich”. Jeśli zauważysz tego typu problem, Aplikacja Kiedy Wywóz sama określi jego lokalizację i umożliwi Ci przesłanie odpowiedniego maila za zdjęciem na adres urzędu gminy.

 

Aby pobrać zainstalować aplikację, należy:

  • wejść do sklepu właściwego dla danego telefonu
  • wyszukać aplikację wpisując tekst „kiedy wywóz”,
  • pobrać darmową aplikację

Po pierwszym uruchomieniu należy przejść do zakładki WYWOZY i dodać lokalizację.

Aplikacja "Kiedy Wywóz" już działa można ją pobrać ze strony:

 

 

Szczegółowe instrukcje w do pobrania! 

Dodano: Wtorek, 04 czerwca 2019