Wiosenne porządki - sprzątanie i nasadzenia kwiatów

Zamiatarka

Od trzech tygodni trwały prace związane z pozimowym sprzątaniem dróg wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Wołowa.

Usuwany był piasek i inne zanieczyszczenia przy krawężnikach ulicznych oraz na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych. Kierowcy sprzętu specjalistycznego starali się omijać najbardziej zatłoczone ulice w godzinach największego ruchu.

Ponadto PGK Sp. z o.o. w Wołowie na podstawie podpisanego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Wołowie zajmowało się sprzątaniem dróg powiatowych oraz ciągów pieszo - rowerowych. Ze względu na znaczną ilość odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych w ostatnim czasie przedsiębiorstwo uruchomiło dodatkowy transport odpadów. Oprócz tego zaplanowano pierwsze wiosenne nasadzenia kwiatami klombów i gazonów wokół Rynku.

Dodano: Środa, 17 kwietnia 2019