Powstaje dom pomocy społecznej w Mojęcicach

DPS Mojęcice

Gmina Wołów realizuje na swoim terenie budowę Domu Pomocy Społecznej. Inwestycja o nazwie „Remont części budynku szkoły wraz z dostosowaniem na potrzeby Programu Dom Dzienny SENIOR+” prowadzi firma OLMAX z Wołowa.

Placówka będzie przystosowana do przyjęcia 15 osób potrzebujących z terenu Gminy Wołów. Inwestycja, którą zrealizuje Gmina Wołów, wyniesie blisko 950 000 zł. Jest ona współfinansowana ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na potrzeby placówki zostaną przeprowadzone pracy adaptacyjne obejmujące parter i I piętro budynku.
W ramach prowadzonego domu pomocy społecznej podopiecznym zostanie umożliwione korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Ponadto bieżąca działalność DDS+ polegać będzie na realizacji dla uczestników podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku w ciągu dnia oraz II śniadania, a także innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów.
W celu aktywizacji i integracji seniorów na ich rzecz świadczone będą usługi:
• usługi socjalne, w tym 1 posiłek gorący i II śniadanie
• usługi edukacyjne ( minimum raz na dwa tygodnie) warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, rękodzielnictwo, trening pamięci
• usługi kulturalno oświatowe ( minimum raz w miesiącu) np. spotkanie z kultura, zajęcia biblioteczne, wyjście na wystawę
• usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, np. ćwiczenia gimnastyczne, joga, pilaste. Te zajęcia będą odbywały się w małych grupach lub tez indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika. Zajęcia będą prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe
• usługi rekreacyjno- integracyjne np. piknik, wycieczka, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe np. wigilia, Dzień Kobiet
• usługi z zakresu aktywizacji społecznej, w tym wolontariat międzypokoleniowy
• usługi z zakresu terapii zajęciowej
• świadczenie pomocy uczestnikom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

Dodano: Wtorek, 23 kwietnia 2019