Debata społeczna "Zagospodarowania przestrzennego miasta Wołowa a bezpieczeństwo mieszkańców"

debata1

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wołów, w szczególności na terenie miasta to temat pierwszej debaty publicznej zorganizowanej wspólnie przez Urząd Miejski w Wołowie wraz z Komendą Powiatową Policji.

Debata publiczna na temat poprawy bezpieczeństwa mieszkańców była efektem dotychczasowej współpracy pomiędzy Gminą a Komendą Powiatową w zakresie zagospodarowania terenów zielonych na terenie miasta. Na wspólne zaproszenie Burmistrza Dariusza Chmury oraz Komendanta Roberta Wodejko do sali konferencyjnej wołowskiego ratusza przybyli radni Rady Miejskiej, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele przedsiębiorców oraz mieszkańcy. Celem spotkania była analiza działań podejmowanych w ramach prewencji przestrzennej oraz wytoczenie nowych kierunków inwestycji realizowanych przez Gminę Wołów.

Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Dariusz Chmura, który w swoim wystąpieniu przedstawił zrealizowane zadania inwestycyjne oraz te, których realizacja nastąpi w najbliższym czasie. Wśród wymienionych problemów poruszony został temat braku wystarczającej ilości miejsc parkingowych wokół terenu wołowskiej starówki oraz rozwiązań proponowanych przez Urząd Miejski mających na celu wyeliminowanie tej kłopotliwej kwestii. Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wołowa ma także zapewnić remont drogi wojewódzkiej 338, która przebiega przez miasto.

Komendant Powiatowy Policji w Wołowie Robert Wodejko przedstawił zgromadzonym założenia programu „Nie bądź obojętny” realizowanego na terenie Gminy Wołów. Największe zainteresowanie wzbudził temat monitoringu miejskiego, który w założeniu miałby objąć co najmniej drogi wyjazdowe. Oficer prasowy KPP Piotr Lewucha w swoim wystąpieniu skupił się na tzw. „miejscach strachu”, czyli obszarach niedostatecznie oświetlonych, które powodują strach wśród mieszkańców i mogą sprzyjać popełnianiu przestępstw na danym terenie.

W dyskusji wziął udział także przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, który przedstawił prezentację na temat „Bezpieczna przestrzeń”. Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego ds. Estetyzacji Miasta Małgorzata Hermaszewska omówiła natomiast projekt zagospodarowania parku przy Komendzie Policji. Park, który w niedługim czasie ma zostać wizytówką naszego miasta nawiązywać będzie do lotu w kosmos Honorowego Obywatela Mirosława Hermaszewskiego.

Dodano: Niedziela, 22 września 2013