XIII edycja konkursu stypendialnego Programu "zDolny Śląsk" - rok szkolny 2013/2014

Logo - Fundacja Edukacji Międzynarodowej - small

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień ogłasza XIII edycję Konkursu Stypendialnego "zDolny Śląsk" Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Stypendia "zDolny Śląsk" zostaną przyznane w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i społecznej, a sfinansowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Roczne stypendia otrzymają uczniowie wybrani przez Kapitułę na podstawie wniosków nadesłanych przez samych zainteresowanych lub ich szkoły lub organizacje społeczne. O stypendia mogą starać się uczniowie i tegoroczni absolwenci wszystkich szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy stypendystów nastąpi 15 listopada 2013 roku. Warunki uczestnictwa w konkursie to:


- ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe albo wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej,
- miejsce stałego zameldowania na Dolnym Śląsku,
- przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku (do pobrania poniżej) z wymaganymi załącznikami w terminie i na właściwy adres.

Wnioski należy przesyłać do 4 października 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego), tylko drogą pocztową, na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z dopiskiem na kopercie "zDolny Śląsk") - inna forma złożenia wniosku nie jest dopuszczalna.

Wniosek dla uczniów szkół podstawowych (uczniowie, którzy ukończyli kl.IV w czerwcu 2013, obecni uczniowie kl.V-VI, a także absolwenci szkół podstawowych z czerwca 2013):
kategoria - naukowa, sportowa lub artystyczna
kategoria - działalność społeczna


Wniosek dla uczniów gimnazjów (uczniowie gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013, w tym absolwenci gimnazjum z czerwca 2013):
kategoria - naukowa, sportowa lub artystyczna
kategoria - działalność społeczna


Wniosek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013, w tym absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z kwietnia 2013):
kategoria - naukowa, sportowa lub artystyczna
kategoria - działalność społeczna


Regulamin Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk":
regulamin


Z powodu przesunięcia terminu składania wniosków obowiązującą datą jest 4.10.2013, pomimo informacji w druku wniosku o pierwotnym terminie tj. 27.09.2013.
Prosimy nie przesyłać oryginałów świadectw i dyplomów (tylko kopie; dokumenty nie będą zwracane).
Wniosek można złożyć tylko w jednej, wybranej kategorii.
Wszystkie pozycje wniosku muszą być wypełnione (tylko wypełnienie załącznika dotyczącego sytuacji materialnej jest dobrowolne).
Nie jest obowiązkowe wypełnianie załącznika o sytuacji materialnej.
W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie kl.I-III szkoły podstawowej z czerwca 2013.
Zgodnie z Regulaminem nie udzielamy uzasadnień decyzji podjętych przez Kapitułę - decyzja Kapituły jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Konkurs wspierają "Poławiacze Pereł" - organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Kandydatów na stypendystów z powiatów: górowskiego, zgorzeleckiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego, milickiego, lubińskiego i średzkiego zachęcamy do kontaktu z "Poławiaczami", którzy pomogą wypełnić wnioski.

Więcej o Poławiaczach Pereł - tutaj

Dodano: Środa, 02 października 2013