Wyniki inicjatywy lokalnej w Gminie Wołów!

Organizacje Spotkanie

Do dnia 30 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 22 wnioski, z czego 21 zostało poddanych ocenie. Zgodnie z listą rankingową do realizacji zostanie przekazanych 13 zadań na łączną kwotę 40.000,00 zł. Wygranym życzymy powodzenia w realizacji zadań, a wszystkim wnioskodawcom gratulujemy ciekawych pomysłów i chęci do pracy na rzecz swojego otoczenia.

 

 

  

Lista zadań przeznaczonych do realizacji

 

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota z budżetu Gminy Wołów (zł)

Liczba przyznanych punktów

1.

Ewa Lisowicz,

Agnieszka Guszpit

„Piękne okna w świetlicy w Lipnicy”

720 

31

2.

Roman Kwolik,

Mieczysław Ożdżyński,

Andrzej Malewicz,

Maria Stadnicka,

Wojciech Nowaczyk

„Wspólnie i przytulnie”

6000

29

3.

Tomasz Baliński,

Jadwiga Idczak

„Prace modernizacyjne na boisku wiejskim i placu zabaw w Proszkowej”

3945

29

4.

Kazimierz Pasek,

Jarosław Bochyński,

Jadwiga Pasek,

Seweryn Grablewski

„Razem naprawiamy i upiększamy naszą miejscowość”

3900

29

5.

Adam Grodzki,

Joanna Włodarska

„Zagospodarowanie i ogrodzenie placu przy siłowni zewnętrznej”

3527,65

29

6.

Paweł Dudziński,

Sambor Dudziński- Dymek,

Kajetan Dudziński

„Jak to z drewnem bywało”

4000

28

7.

Celina Mastela,

Joanna Komorowska,

Sabina Bronowicka,

Katarzyna Rówieniec

„II Piknik rodzinny w Zagórzycach”

3510

27

8.

Karolina Szewczyk,

Agnieszka Krupa,

Małgorzata Hermaszewska

„Rewitalizacja parku przy ul. Komuny Paryskiej i Wileńskiej w Wołowie”

3990

27

9.

Sylwia Garbowska,

Urszula Trymbulak,

Anna Wojtyna

„Aranżacja terenu przy świetlicy i zagospodarowanie miejsca na grill”

2875 

27

10

Agnieszka Dolat,

Paulina Dembska,

Ewa Sylwestrzak

„Zagospodarowanie skweru przy ulicy Księcia Bolesława Wysockiego w Lubiążu”

1100 

26

11.

Joanna Wyszyńska,

Agnieszka Tokarczyk-Czech,

Rafał Suprun,

Anna Woźny,

Izabela Buszkiewicz,

Magdalena Grzybalska

„Dokończenie budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w Piotroniowicach”

1664

26

12.

Joanna Kowalczyk,

Paweł Kowalczyk,

Irena Piątek,

Grzegorz Piątek,

Marta Nowak-Kuczma,

Joanna Augustynowicz

„Zagospodarowanie terenu wokół œwietlicy wiejskiej w Nieszkowicach”

3437,8

26

13.

Krzysztof Osiński,

Marek Czochara,

Tomasz Łoziński

„Remont murka w miejscowości Golina”

3 639,85

=> 1 330,55

26

Dodano: Wtorek, 21 maja 2019