INFORMACJA W SPRAWIE BONIFIKATY OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

bonifikata

 

INFORMACJA W SPRAWIE

 

BONIFIKATY OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ

 

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

 

 

 

Przypominamy, że warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. i Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 lutego 2019 r., są:

 

1) złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej,

 

2) brak zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

 

Przed złożeniem wniosku należy uregulować wszelkie zaległości wraz z odsetkami, których wysokość prosimy sprawdzić w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie przy ul. M. J. Piłsudskiego 27, tel. 71/ 319 14 19.

 

 

 

Dodano: Czwartek, 23 maja 2019