Ruszyła przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Wojska Polskiego.

Ruszyła przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Wojska Polskiego.

Ruszyła przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Wojska Polskiego. Zlecone przez Gminę Wołów prace obejmują m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz ułożenie 112 mb nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Inwestycję wartą 253 308,96 zł wykonywać będzie Zakład Robót Drogowych, Mostowych, Ogólnobudowlanych „ZADROBUD II” Spółka Jawna. Droga gotowa będzie do 30 października 2013r.

Dodano: Środa, 02 października 2013