Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrzone

Herb Wołowa

W związku z zakończeniem w dniu 20 września 2013r. okresu przyjmowania uwag do publicznie wyłożonych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów i Gminy Wołów , Burmistrz zgodne z art.17 pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 26.09.2013r. rozpatrzył wniesione uwagi. Rozpatrzenie wniesionych uwag przedstawiają załączone tabele

Dodano: Środa, 02 października 2013