Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ulice: Sokola, Skowronkowa i Krucza

Wykaz nieruchomości 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Wołowie

  • Wołów, ul. Sokola dz. nr 25/42 i 25/43, AM-51 pow. 0,1561 ha

 Cena nieruchomości: 95.000,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku: 22.07.2019

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/168 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

LINK

 

  • Wołów, ul. Sokola dz. nr 25/46 i 25/82, AM-51 pow. 0,1456 ha

 Cena nieruchomości: 89.000,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku: 22.07.2019

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/168 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

LINK

 

  • Wołów, ul. Sokola i ul. Skowronkowa, dz. nr 25/47, AM-51 pow. 0,1135 ha

Cena nieruchomości: 69.500,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku: 22.07.2019

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/168 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

LINK

 

  • Wołów, ul. Skowronkowa, dz. nr 25/50, AM-51 pow. 0,0820 ha

Cena nieruchomości: 50.000,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku: 22.07.2019

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/168 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

LINK

 

  • Wołów, ul. Skowronkowa, dz. nr 25/51, AM-51 pow. 0,1024 ha

Cena nieruchomości: 62.500,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku: 22.07.2019

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/154 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

LINK

 

 

  • Wołów, ul. Skowronkowa i ul. Krucza, dz. nr 25/52, AM-51 pow. 0,1203 ha

Cena nieruchomości: 73.500,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku: 22.07.2019

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/154 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

LINK

 

  • Wołów,  ul. Krucza, dz. nr 25/53, AM-51 pow. 0,1086 ha

Cena nieruchomości: 66.500,00 zł + 23% VAT

Termin złożenia wniosku: 22.07.2019

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/154 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

LINK 

 

Szczegółowe informacje: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek 34, pok. 14 tel. 71 319 13 15 lub 71 319 13 14

Dodano: Wtorek, 04 czerwca 2019