Już wiemy kto zrealizuje swoje pomysły w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Wołów!

Inicjatywa lokalnaa

W 2019 roku Burmistrz Gminy Wołów przeznaczył kwotę 40 000,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Jest to kolejne narzędzie partycypacji społecznej wzmacniające współpracę samorządu i mieszkańców gminy Wołów umożliwiając realizację zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności.

 

Cieszy fakt, że aktywność mieszkańców naszej gminy jest coraz większa.Świadczy o tym wysoka liczba dwudziestu dwóch wniosków, którewpłynęły do Urzędu Miejskiego do końca kwietnia 2019 r. Jednocześnie jest to sygnał, że taki rodzaj współpracy przypadł do gustu mieszkańcom naszej gminy.

 

Każdy z projektów zakłada bardzo duże zaangażowanie mieszkańców do pracy na rzecz swojego otoczenia. Z powodu ograniczonej puli środków do realizacji zostało przeznaczonych 13 wniosków:

 

1. „Piękne okna w świetlicy w Lipnicy”- inicjatywa obejmuje renowację parapetów, demontaż starych i montaż nowych karniszy, uszycie, wyprasowanie i upięcie firan oraz umycie wszystkich okien w świetlicy. Całkowity koszt zadania to 2 312,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy – 720,00 zł.

 

2. „Wspólnie i przytulnie”- przedsięwzięcie polega na remoncie świetlicy wiejskiej w Sławowicach w zakresie instalacji hydraulicznej, wentylacyjnej i grzewczej oraz równaniu i malowaniu ścian pomieszczenia głównego, dociepleniu budynku, przebudowy płyty wejściowej, wymiany głównych drzwi wejściowych oraz montażu wewnętrznych rolet okiennych. Całkowity koszt zadania to 8 730,80 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 6 000,00 zł.

 

3. „Prace porządkowo-modernizacyjne na boisku wiejskim i placu zabaw Proszkowej” - inicjatywa polega na uporządkowaniu i zmodernizowaniu obiektów na działce gminnej: sprzątanie i usunięcie rozrastającego się żarnowca, usunięcie starych uszkodzonych urządzeń metalowych z placu zabaw, przestawienie blaszanego kontenera, wykonanie 70 mb ogrodzenia, wykonanie oświetlenia sceny oraz kostki przed sceną, wykonanie instalacji oświetlenia kontenera blaszanego wraz z monitoringiem placu zabaw, montaż grilla betonowego oraz organizacja pikniku rodzinnego po zakończeniu wszystkich działań. Całkowity koszt zadania to 14 081,50 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 3 945,00 zł

 

4. „Razem naprawiamy i upiększamy naszą miejscowość” - inicjatywa polega na uporządkowaniu i wyrównaniu placu przy przystanku autobusowym oraz montażu piłkochwytów na boisku sportowym w Miłczu. Zadanie obejmuje usunięcie zakrzaczeń, nawiezienie żwiru, uzupełnienie wybojów, naprawienie i pomalowanie wiaty przystankowej, transport, montaż i uzupełnienie brakujących elementów piłkochwytów. Całkowity koszt zadania 10 050,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 3 900,00 zł.

 

5. „Zagospodarowanie i ogrodzenie placu przy siłowni zewnętrznej” - zadanie obejmuje likwidację zakrzaczeń, nasadzenie krzewów ozdobnych oraz montaż i pomalowanie ogrodzenia na działce gminnej w Krzydlinie Małej. Całkowity koszt zadania 7 571,63 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 3 527,65 zł.

 

6. „Jak to z drewnem bywało” - zadanie polega na postawieniu szopy z drewna, w której będą prezentowane sposoby obróbki drewna: ciesielstwo, stolarstwo, rzeźba w drewnie. Zadanie realizowane będzie w Lubiążu na terenie skansenu Zagroda Łużycka. Całkowity koszt zadania 20 165,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 4 000,00 zł.

 

7. „II piknik rodzinny w Zagórzycach” - zadanie polega na doposażeniu placu zabaw w sprzęt rehabilitacyjno-sportowy, grill i 2 sztuki ławek oraz na organizacji zabaw ogólnorozwojowych dla dzieci, warsztatów artystyczno-plastycznych,kulinarnych, malowaniu koszulek. Ponadto podczas pikniku odbędą się wykłady: edukacyjny pielęgniarki na temat opatrywania ran, co robić w sytuacji ukąszeń przez kleszcza, pierwsza pomoc, rozmowa z dzielnicowym o bezpieczeństwie w miejscowości oraz wykład na temat przemocy rówieśniczej. Całkowity koszt zadania 8 258,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 3 510,00 zł

 

8. „Rewitalizacja parku przy ul. Komuny Paryskiej i Wileńskiej w Wołowie” - inicjatywa polega na nowym zagospodarowaniu miejskiego parku i uporządkowaniu elementów w nim istniejących poprzez wyznaczenie i wykonanie nowego miejsca na kosze śmieciowe, demontaż starych ławek i montaż nowych, montaż koszy na psie odchody, posadzenie roślin żywopłotowych, wyrównanie terenu, dosianie trawy. Całkowity koszt zadania 9 755,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 3 990,00 zł.

 

9. „Aranżacja terenu przy świetlicy i zagospodarowanie miejsca na grill” - zadanie polega na uporządkowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej w Stobnie, nasadzenia tui, krzewów i kwiatów oraz montażu grilla. Całkowity koszt zadania 4 450,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 2 875,00 zł.

 

10. „Zagospodarowanie skweru przy ulicy Księcia Bolesława Wysokiego w Lubiążu”- inicjatywa polega na zagospodarowaniu gminnej działki przy ul. Księcia Bolesława Wysokiego poprzez usunięcie trawy, chwastów, korzeni drzew i krzewów, wyrównanie podłoża i nawiezienie żyznej ziemi próchnicznej, ułożenie obrzeży rabat, nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych. Całkowity koszt zadania 2 300,00 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 1 100,00 zł.

 

11. „Dokończenie budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w Piotroniowicach” - inicjatywa polega na dokończeniu chodnika biegnącego wzdłuż całej świetlicy. Prace obejmują wyrównanie podłoża, wykonanie podsypki, wyznaczenie i wykonanie obrzeży, ułożenie 22 m2 kostki chodnikowej, prace wykończeniowe. Całkowity koszt zadania 3 486,30 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 1 664,00 zł.

 

12. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach” - zadanie polega na uporządkowaniu terenu przy świetlicy poprzez wycięcie zakrzaczenia, wyrównanie terenu, zamontowaniu ogrodzenia oraz grilla. Na drzewach zostaną powieszone budki dla ptaków, karmniki oraz schronienia dla owadów, które wykonają dzieci podczas warsztatów. Odbędzie się lekcja edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony zwierząt i zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Całkowity koszt zadania 5 977,80 zł, w tym wnioskowana kwota pomocy 3 437,80 zł.

 

13. „Remont murka w miejscowości Golina” - zadanie obejmuje remont murka oraz zagospodarowanie terenu wokół niego.

 

We wszystkich wnioskach wkład własny obejmuje głównie prace wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców, a także wkład rzeczowy (np. w postaci materiałów) oraz wkład finansowy (np. pozyskany od sponsorów).

 

Ilość i różnorodność złożonych przez mieszkańców wniosków napawa optymizmem i dobrze rokuje na kolejną edycję inicjatywy lokalnej w Gminie Wołów.Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy radości i satysfakcji z pracy na rzecz wspólnego dobra.

 

Dodano: Wtorek, 04 czerwca 2019