Ogłoszenie naborów

Nabór wniosków kŁO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” działająca na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
 
NABÓR NR 1/2019 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia PI. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA: http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/nabory_2019_1
 
NABÓR NR 2/2019 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia PI. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA: http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/nabory_2019_2
 
NABÓR NR 3/2019 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH w ramach przedsięwzięcia PII. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA: http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/nabory_2019_3
 
NABÓR NR 4/2019 – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach przedsięwzięcia PII. .MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA: http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/nabory_2019_4
 
 
więcej informacji na stronie www.lgdodra.pl

Dodano: Środa, 05 czerwca 2019