Pierwsze etapy na ukończeniu

Droga 338 Ludowa

Realizowana przez Gminę Wołów przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 obejmie blisko 5 kilometrów ulic w samym centrum Wołowa. Droga łącząca północ i południe miasta zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale kanalizację, bezpieczne ścieżki rowerowe i oświetlenie.

Przebudowa drogi wojewódzkiej obejmie swoim zasięgiem ulice: Wiejską, Ludową, Poznańską, Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Chopina, Leśną i Kościuszki. Dwa pierwsze etapy tego przedsięwzięcia prowadzone przy ul. Wiejskiej oraz Ludowej. Została tu wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna, nowe oświetlenie. Przy ul. Ludowej powstał również nowy chodnik z ciągiem pieszo – rowerowym. Podczas inwestycji został skorygowany łuk od strony ul. Ludowej w kierunku ul. Poznańskiej. Jezdnia ma posiadać pas do skrętu w lewo w ul. Garwolską. Aktualnie przy ul. Ludowej ma zostać wyłożona ostatnia warstwa asfaltu, zostały obsiane pasy zieleni.

Pierwsze dwa etapy inwestycji są realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic. Prace, zgodnie z harmonogramem, mają się tu zakończyć pod koniec czerwca. Realizacja tego etapu opiewa na kwotę ponad 9,2 mln zł, a zadanie współfinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Jednocześnie Urząd Miejski w Wołowie ogłosił przetarg na kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338. Firmy mają czas na składanie swoich ofert do 24 czerwca. Początek realizacji trzeciego etapu tej inwestycji planowany jest na marzec 2020 r. a koniec to grudzień 2021 r.

Jednym z najistnotniejszych elementów realizacji kolejnego i ostatniego zarazem etapu przebudowy będzie budowa skrzyżowań o ruchu okrężnym przy ul. Piłsudskiego (zkrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego) oraz ul. Kościuszki w Wołowie (skrzyżowanie z ul. Leśną). Zostanie wybudowana także sieć ścieżek rowerowych, a na niektórych ulicach zmieni się stała organizacja ruchu. Każdy odcinek drogi zyska nową nawierzchnię.

Dodano: Środa, 05 czerwca 2019