Kolejna współpraca z wojskiem

Baza

6 czerwca w Mirosławcu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy 12. Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych reprezentowaną przez płk dypl. pil. Łukasza Andrzejewskiego - Popow a Gminą Wołów.

Współpraca będzie polegała na kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich u młodzieży, kształtowaniu pozytywnego wizerunku służby wojskowej, promocji profesjonalnej służby wojskowej.

12. Baza Bezzałagowych Statków Powietrznych jest jednostką organizacyjną bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, przeznaczoną do zdobywania, gromadzenia, przetwarzania, analizy i interpretacji pozyskanych informacji oraz dystrybucji informacji rozpoznawczo-wywiadowczych dla decydentów polityczno- wojskowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny w czasie zbliżonym do rzeczywistego z wykorzystaniem systemów będących na jej wyposażeniu. Baza jako jedyna w Polsce obsługuje wojskowe drony szpiegowskie. W imieniu burmistrza Dariusza Chmury porozumienie o współpracy podpisał Bartosz Granat i Tomasz Andrzejewski.

Harmonogram współpracy z 12. Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych zostanie opracowany na przyszły rok. Przypominamy, że podobną współpracę Gmina Wołów podpisała z 10. Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia.

 

 

Dodano: Wtorek, 11 czerwca 2019