Obywatel, organizacja, samorząd – od dialogu do inicjatyw obywatelskich

Forum Organizacji Pozarządowych

27.09.2013 w Wołowie odbyło się  II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych organizowane w ramach  projektu  „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego". Spotkaniu przyświecało hasło „Obywatel, organizacja, samorząd – od dialogu do inicjatyw obywatelskich", obecni przedstawiciele samorządów  Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura, Wójt Wińska Ryszard Mirytiuk oraz Sekretarz Powiatu Tomasz Lechki, wraz z członkami lokalnych stowarzyszeń próbowali odpowiedzieć na pytanie - jaki jest aktywny obywatel?

 

Forum uświetniła swoją obecnością Radna Sejmiku Wojewódzkiego Wioletta Susmanek , która była inicjatorką powstania sieci inkubatorów na Dolnym Śląsku, Radna przedstawiła jak wyglądają prace nad przyjęciem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi".

Dzięki wystąpieniom zaproszonych ekspertów, Mirosława Jankowskiego Przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Damian Deca Prezesa Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń", wołowscy działacze dowiedzieli się jak budowano modelową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy oraz jak aktywować mieszkańców obszarów wiejskich do wspólnych działań na rzecz swoich małych społeczności.

Na pytanie postawione przez Prezeskę Stowarzyszenia PROPAGO, które prowadzi Lokalny Inkubator NGO, Krystynę Laszkiewicz - co dalej z wołowskim inkubatorem? Jaka będzie jego przyszłość po zakończeniu projektu? Wszyscy włodarze odpowiedzieli zgodnie, iż musi on istnieć i nadal pomagać lokalnym organizacjom profesjonalizować się i rozwijać. W toku dyskusji, moderowanych przez doradczynię inkubatora Justynę Tracichleb oraz koordynatora projektu Wojciecha Staniewskiego, powstała pewna wizja, model inkubatora, który miałby stać się Centrum NGO, swoistym głosem, przedstawicielem czy lobbystą organizacji powiatu wołowskiego.  Wejście w nową rolę, stworzenie formy przedstawicielstwa, skonstruowanie płaszczyzny porozumienia pomiędzy organizacjami i samorządem w celu  skuteczniejszej komunikacji i wymiany informacji.  To nie będzie  łatwe wyzwanie, które stoi przed zespołem Lokalnego Inkubatora NGO w Wołowie.

Krystyna Laszkiewicz
Animator NGO
Lokalny Inkubator NGO w Wołowie

 

Dodano: Środa, 02 października 2013