Oferta na realizację zadania publicznego pt. Warsztaty taneczne i muzyczne w Świnoujściu dla „Małego Warzęgowa”

Organizacje Spotkanie

W dniu 19 czerwca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „ Warzęgowianie” na realizację zadania publicznego pt. Warsztaty taneczne i muzyczne w Świnoujściu dla „Małego Warzęgowa”.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, Wydział Spraw Społecznych lub elektronicznie: renata.studenna@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Dodano: Środa, 19 czerwca 2019