Mieszkańcy za ratowaniem służby zdrowia

Wołów spotkanie służba zdrowia WOK1

Burmistrz Dariusz Chmura zapowiedział kroki zmierzające do naprawy służby zdrowia w Gminie Wołów. Przy udziale blisko 70 mieszkańców zebranych w sali Wołowskiego Ośrodka Kultury po raz kolejny zaproponował staroście Januszowi Dziarskiemu wspólne utworzenie nowej spółki medycznej, która miałaby prowadzić wołowski szpital i przychodnię.

Celem środowego spotkania z mieszkańcami było omówienie przyszłości służby zdrowia w gminie Wołów. Istnieje kilka wariantów przekształcenia działalności spółki PCM, które zakładają różny udział samorządu Wołowa w dalszych procesach decyzyjnych. Burmistrz Dariusz Chmura chciał mieć pewność, że mieszkańcom zależy, by samorząd Wołowa nadal miał wpływ na funkcjonowanie lokalnego szpitala i przychodni. Zdaniem burmistrza propozycja Powiatu Wołowskiego oraz Gminy Brzeg Dolny dotycząca wykupu większości udziałów spółki PCM przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pozbawi Gminę Wołów (jako mniejszościowego udziałowca) wpływu na dalsze losy szpitala. Mieszkańcy obecni na sali także wyrażali swoją obawę przed przejęciem szpitali przez podmiot z ul. Borowskiej we Wrocławiu. Obawiają się dłuższych kolejek i braku zapewnienia pierwszeństwa w przyjmowaniu pacjentów z terenu Gminy Wołów.

„Społeczeństwo nam tego nie podaruje, jeśli padnie szpital”

D. Chmura podkreślał wielokrotnie podczas spotkania, że gmina powinna ponosić odpowiedzialność za służbę zdrowia prowadzoną na swoim terenie i dbać o interesy mieszkańców. Dodał, że jego pomysł na utworzenie nowej spółki medycznej jest już sprawdzony pod względem prawnym i został poddany analizie finansowej. Dalszym krokiem będzie wystąpienie z oficjalnym pismem do Powiatu Wołowskiego z prośbą o współpracę w zakresie powołania nowej spółki medycznej.

 - Rzadko jest tak, że burmistrz poczuwa się do odpowiedzialności za szpital na swoim terenie – powiedział Jarosław Maroszek, były wieloletni dyrektor departamentu zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który występował na spotkaniu w roli eksperta. Dodał również, że wrocławskie szpitale również borykają się z problemami finansowymi, a spółka przejmowana przez większy podmiot powinna przede wszystkim posiadać stabilną sytuację finansową.

Powiatowe Centrum Medyczne w ubiegłym roku odnotowało stratę w działalności w wysokości ponad 2,5 mln zł. Sytuacja finansowa jest więc trudna i zagraża dalszemu funkcjonowaniu szpitali oraz przychodni. Z analiz finansowych spółki wynika, że przy aktualnej sytuacji i braku podjęcia stanowczych działań wspólnicy w kolejnych latach musieliby dokapitalizować PCM nawet po ponad 1,5 mln zł.

W trakcie spotkania padła również propozycja, by Gmina Wołów wykupiła od Powiatu Wołowskiego budynek szpitala i przychodni w Wołowie, na preferencyjnych warunkach, tak jak Gmina Brzeg Dolny wykupiła budynek Liceum In. J.M. Ossolińskiego. W szpitalu nadal miałby funkcjonować oddział wewnętrzny, izba przyjęć oraz oddział rehabilitacji, nadal funkcjonowałby także Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.

Jak zauważył Piotr Laska, były dyrektor szpitala w Wołowie, to właśnie rehabilitacja oraz oddział wewnętrzny i ZPO są obecnie tymi najbardziej potrzebnymi dla pacjentów.

Dodano: Czwartek, 29 sierpnia 2019